Privacy verklaring

LiteFeather bewaart uw gegevens in een geautomatiseerde systeem. In de tijd dat LiteFeather over uw gegevens beschikt, worden deze uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid behandeld, conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsregistratie.

De verzending vindt plaats via een niet beveiligde e-mailverbinding. Het is niet geheel uit te sluiten dat daardoor uw gegevens terechtkomen bij andere partijen, al wordt het risico algemeen als zeer gering ingeschat. In de handleiding van uw browser vindt u meer informatie over het niet beveiligd verzenden van gegevens via e-mail.

LiteFeather behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen. Met het aanvragen van een bestelling via vtielen.nl gaat u akkoord met de privacygarantie zoals deze op de datum van uw aanvraag is geformuleerd, en vrijwaart u LiteFeather/LFTC van aansprakelijkheid voor de gevolgen van een offerte-, c.q. bestellingsaanvraag.

Volgende


MODULE_BOXES_CARD_ACCEPTANCE_BOX_TITLE
Social Networking
Facebook Twitter Instagram Pinterest


Links
Litefeather
LFTC COIN
Forum LFTC Coin
LFTC Exchange

The prices of the coins vary by dealer. We update our prices daily

I hate spam so only registered members can mail me! If you need me! call me!


0 items
Best verkopende artikelen
Talen
English Dutch
Munteenheden


Download Wallets
LFTC Wallet is available on 19 december 2014


Coinshop

We Accept
BTC*LTC*FTC*EAC

CoinShop
Its not what you pay but what you get.

- FreeWebSubmission.com